Araştırmalar

Boşanmaların En Kritik Nedenleri

Günümüzde birçok nedenden dolayı boşanma gerçekleşebilmektedir. TÜİK ve araştırma verilerinin ışığında size bir konu hazırladık.

Aşağıdaki verilere bakarak söyleyebiliriz ki boşanmaların büyük bir kısmı evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti. Evliliklerde kritik dönem ilk 5 yıl diyebiliriz. Sonrasında ise ilk 10 ve 20 yılın önemli olduğunu belirtmek gerekir.

Eşlerin en çok sorun yaşadığı alanlar sırasıyla(TÜİK Aile Yapısı Araştırması 2016) şunlardır:

 • Evle ilgili sorumluluklar
 • Aileyle birlikte vakit geçirmeme
 • Sigara alışkanlıkları
 • En az sorun yaşanan konular ise
  • Eğlence ve alkol alışkanlıkları
  • Arkadaşlar ve görüşülen kişiler

Sorun yaşanan alanların sıklığı ve günlük hayata olumsuz etkisi arttıkça boşanma konusu gündeme gelebilmektedir.

TÜİK 2016 — Cinsiyete göre en önemli boşanma nedenleri

Verilere göre en önemli boşanma nedenleri:

 • Sorumsuz ve ilgisiz davranma
 • Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama
 • Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması
 • Dayak/kötü muamele
 • Eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması

Kısaca: 3 Kritik Boşanma Nedeni

1- İlgi, sevgi, saygı ve dürüstlük

Eşlerin birbirlerini ve çocuklarını ihmal etmemesi gerekir. Tıpkı bir beslenme gibi sevgi ve ilgi de olmazsa olmazlardandır. En önemli boşanma nedenleri arasında olan şiddetten uzak durulmalıdır. Şiddet psikolojik ve fizyolojik olarak ikiye ayrılabilir. Psikolojik olanı fiziksele göre biraz daha zor tespit edilir. Ancak günümüzde psikoloji de göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Eşe karşı olan aşağılayıcı, küçük düşürücü, hakaret içeren, baskı kuran, kaygı yaratan davranışlar ve yıldırmaya yönelik söylemler psikolojik şiddete örnek verilebilir.

2- Aile içi sorumluluklar

Evin geçiminin sağlanması ve görev dağılımlarının yapılması evliliğin sürdürülmesi için önemlidir. Evliliği bir kuruma benzetelim. Bir şirketin pazarlama, finans ve insan kaynakları departmanını göz önünde bulunduralım. Bu departmanlardaki çalışanlar işlerini düzenli yapmadıkları zaman, görevlerini yerine getirmedikleri zaman şirkete olumsuz yansıyacaktır ve bu iflasa kadar gidecektir. Dolayısıyla kurumların ayakta kalması bu bölümlerin kendi içindeki senkronizasyonuna bağlıdır diyebiliriz. Evliliğin dinamiğinde çocuk da önemli bir faktördür. Çocuğa sahip olan ailelerin sorumlulukları daha çok artacaktır. Sorumluluk derken sadece maddi, ekonomik kısım aklınıza gelmesin. Çocuklu ailelerde çocuğa ilgi gösterilmesi ve ihmal edilmemesi gerekir. Bu maddi olmayan kısma örnek verilebilir.

3- Aile İlişkileri

Evliliklerde kadın ve erkek tarafının aileleri arasındaki ilişki ve her iki tarafın yaklaşımları önemlidir. Eşlerin aileleri, aile içi ilişkilere karışması problemler oluşturabilir.

Evliliğin yapı taşları: sevgi, saygı, sorumluluk, dürüstlük, paylaşma, biz duygusu

Bu taşların sarsılması yıkılmaya yol açabilir.

Boşanma Nedenlerine Örnekler:

Veriler yapılan bir tez çalışmasından alınmıştır(1*):

 1. Zina
 2. Sözlü ya da Fiziksel Şiddet
 3. Evi terk etme
 4. Kötü alışkanlıklar
 5. Akrabaların karışması
 6. Maddi konular
 7. Fikir uyuşmazlığı
 8. Sorumsuzluk
 9. Cinsel sorunlar
 10. Geçimsizlik
 11. Diğer

Kaynakça:

 1. Boşanma nedenleri ve boşanma sırasında karşılaşılan güçlükler, Özgül AKTAŞ, İzmir, 2011, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
 2. Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu