Psikolojik Rahatsızlıklar

Erotomani: Karşılıksız Aşk Sendromu (De Clerambault Sendromu)

Erotomani Nedir?

Erotomani, bireyin bir kişinin kendisini tutkulu bir şekilde sevdiğine olan inancıyla birlikte gelişen sanrılarından oluşan bir sendromdur. Hastalar genelde istisnalar olsa da kadınlardan oluşur. Bireyin aşık olduğu kişi, kendinden statü olarak yüksektedir. Evli olmaları veya başka nedenlerden dolayı hasta için ulaşılması zor bir konumdadır. Hastanın inancına göre aşkını, ilk olarak belli eden kişi karşı taraftır (Jestler ve mimikler, bakışlar vb. detaylar). Kendince bu düşüncesini destekleyen deliller üretir veya bulur ve bunların doğrularına inancı sonsuzdur. Gerçek hayatta hastanın aşık olduğu kişiyle iletişimi ya önemsiz bir derecededir ya da hiç yoktur (1*).

Erotomani Kavramı Nasıl Var Olmuştur?

Erotomani, tarihte ilk olarak Fransız psikiyatrist Gaetan Gatian De Clerambault tarafından 1921 yılında yayımladığı genelgede (Les Psychoses Passionelles) tanımlanmıştır. Bu nedenle bu hastalığın adı Clerambault Sendromu olarak ta bilinir. Erotomani, genel tarihçesinde dört kez farklı biçimlerde tanımlanmıştır. İlk olarak on sekizinci yüzyıla kadar geçerli olan ‘karşılıksız aşk bağlamında oluşan bir hastalık’ biçimindedir. On dokuzuncu yüzyıla kadar geçerli olan ikinci tanımında ise cinsel doyumsuzluk olarak adlandırılan nemfomani olarak tanımlanmıştır. Yirminci yüzyılda geçerli olan tanımı ise, zihinsel bir bozukluk olduğu şeklindedir. Dördüncü tanımlamaya göre üçüncü tanı kriterlerine ek olarak ‘başkası tarafından sevilmenin sanrılı bir şekilde olduğu’ düşüncesidir. Son tanımı detaylı açıklamak gerekirse bireyin başkası tarafından sevildiğine dair oluşan sanrılarıyla karakterize bir sendromdur. Sanrılar genellikle cinsel anlamda çekicilikten ziyade manevi, soyut bağlanmayı içerir (2*).

Hipokrat zamanından beri bilinen olgular olmasına rağmen erotomaniyi ilk olarak De Clerembault tanımlamıştır. Clerambault’un tanımına göre erotomani iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler pür olgular (Primer erotomani) ve ikincil olgular (Seconder erotomani) şeklindedir. Bu hastalık DSM- III-R ve DSM-IV’ te delüzyonel bozukluğun alt türü olarak ele alınmıştır (2*).

APA tarafından yapılan değişikliğe göre DSM- V’ te sanrılı bozukluğun alt türü olarak yer almaktadır (3*).

Erotomaninin Belirtileri Nelerdir?

 • Yüksek statü sahibi kişi tarafından sevildiğine inanmak ve durumu başkalarına böyle anlatmak
 • Aşık olunan kişinin davranışlarını yanlış bir biçimde ve kendi isteğine uygun yorumlamak
 • Hiç yaşanmamış gerçek olmayan olayları yaşanmış gibi anlatmak
 • Erotomanik bireyin aşık olduğu kişiyle temas kurma çabaları
 • Aşık olunan kişiyi takip ve taciz etme vb. belirtileri arasında sayılabilir (4*).

Nedenleri Nelerdir?

 • Kişilik bozuklukları
 • Madde bağımlılığı
 • Bipolar bozukluk
 • Şizofreni
 • Antisosyal kişilik bozukluğu (4*)

Erotomani Hastalığının Tedavisi Var Mıdır?

Erotomani hastalığının belirli bir tedavisi yoktur. Bireylerde hastalığın nasıl ilerlediğine bağlı olarak bir tedavi uygulanmaktadır. Genel anlamda bireye uygun ilaçlar ve psikoterapilerin birlikte kullanıldığı tedavilerden daha iyi sonuç alındığı alan yazındaki bazı olgu çalışmalarında belirtilmiştir.

Son olarak bitirirken erotomani hastalığının yalnız olan ve eğitim seviyesi düşük olan kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca aşık olduğumuz veya birinden hoşlanmaya başladığımız takdirde karşıdaki bireyin davranışlarını da doğru yorumlamak çok önemlidir. Yani bu süreci ne kadar iyi yönetebilirsek bizim ruh sağlığımız açısından bir o kadar iyidir. Kendimizde böyle belirtiler olduğunu düşündüğümüzde veya çevremizdeki insanlar tarafından bu konuda uyarı alırsak olayı biz ölçüp tartmak yerine bir uzmana başvurmak daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Hem tüm rahatsızlık türlerinde erken tanı, tedavinin etki oranını artırır.


Kaynakça

 1. Topçuoğlu, V., Sarıbeyoğlu, S. ve Göktepe, E. ( 1997). Bir Olgu Dolasıyla Erotomani Kavramnın Gözden Geçirilmesi. Düşünen Adam Dergisi, 10 (3), 61-64.
 2. Okumuş, B. (2018). Karşılıksız Aşk ‘ de Clerambault Sendromu’ : Bir Olgu Sunumu. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, 6(1), 36-39.
 3. Köroğlu, E. (2014). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı ( E. Köroğlu,çev). HYB Yayıncılık.
 4. https://www.e-psikiyatri.com/erotomani-nedir

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu