Öneriler

Fark Et: Flört Şiddeti

İnsanlar, başkalarıyla var olan ve duygusal bağlar kurmaya ihtiyaç duyan canlılardır. Bu duygusal bağlardan biri de flört olarak isimlendirdiğimiz, sosyal etkileşim içeren bağın devam etmesi veya sonlandırılmasıyla ilerleyen bir ilişki türüdür. Bu yazımızda flört şiddetinden bahsedeceğiz.

Flört Şiddeti

Nedir?

Flört şiddeti kavramı ”partnere karşı acı veren, yaralayan fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” olarak tanımlanabilir (1*). Aile içi şiddetten farklı olarak bireylerin yakın duygusal ilişkilerinde yaşadıkları kişilerarası şiddet türüdür (3*).

Flört ilişkisi esnasında herhangi bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet, duygusal ve sözel kötü muamele

Amerikan Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi

Türleri Nelerdir?

Fiziksel Flört Şiddeti

Bir partnerin ötekinin bedenine yönelik zarar verici davranışlarıdır. Tokat atmak, eşya fırlatmak, bıçak çekmek, itmek ve sürüklemek fiziksel şiddet örnekleridir. Şiddetin en kolay fark edilen türüdür.

Cinsel Flört Şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini cinsel birliktelik için zorlamasıdır. Partner istemediği halde öpülmesi, bilinci yerinde değilken cinsel birliktelik kurulması, cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında küçümseyici, kaba bir tutum sergilenmesi cinsel şiddet örnekleridir.

Psikolojik Flört Şiddeti

Bir partnerin ötekinin üzerinde korku yaratması, kendine olan güvenini ve saygısını zedeleyici konuşmalar yapması ve davranmasıdır. İsim takmak, bağırmak, iftira atmak, tehdit etmek, nasıl giyineceğine karışmak psikolojik flört şiddeti örnekleridir. Günlük yaşamda en sık karşılaşılan şiddet türüdür.

Sosyal Flört Şiddeti

Partnerlerden birinin ötekinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması ve kontrol etmesidir. Aile ve arkadaşlarla görüşmeye izin vermeme, kıskançlık yaparak çeşitli yasaklar getirme ve kıskançlığı sevginin dışavurumu gibi göstermesi sosyal flört şiddeti örnekleridir. Şiddete uğrayan partnerin, çevreden soyutlanmasına ve yalnızlaşmasına neden olur.

Dijital Flört Şiddeti

Bir partnerin ötekini teknolojik araçlar kullanarak kontrol etmeye çalışmasıdır. Sosyal medya şifrelerinin istenmesi, sürekli mesaj atılması, hızlı bir cevap beklenmesi, sosyal medyadaki arkadaşlara karışılması dijital flört şiddeti örnekleridir

Israrlı Takip (Stalking)

Hala birlikte veya ayrılmış olunan partnerin diğerini sürekli izlemesi, takip etmesidir. Bu davranış göz dağı vermeyi hedefler. Ayrılmış olunan partnerin haber vermeden eve gelmesi, sürekli hediye göndermesi, arkadaşlar aracılığıyla bilgi almaya çalışması ısrarlı takip davranışı örnekleridir.

Şiddet Döngüsü Nedir?

Şiddet döngüsü adım adım ilerler. Öncelikle partnerlerden biri gerilim yaratıp küçük bir olaydan kavga çıkarır. Öfkesini kontrol edemeyip fiziksel şiddet uygular ve hemen ardından bahaneler üretir. Daha sonra genellikle özür diler ve bunun bir daha olmayacağını söyleyip durumun normale dönmesini sağlar. İlişkinin devamı için partnerini ikna eder. Bir süre sakinliğin ardından yeniden gerilimi artırır ve döngü devam eder. Şiddet gören partner ayrılmayı düşündüğünde ‘Aslında beni seviyor, her zaman böyle sinirli değil.’ gibi düşüncelere kapılıyorsa şiddet döngüsüne girmiş demektir.

Flört Şiddetiyle Başa Çıkmanın Yolları

Partnerler arasında çeşitli farklılıkların ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması doğaldır. Ancak bunların çözümünde şiddete başvuruluyorsa;

 • Baskı uygulayan partnerin değişeceğine inanıp yaşananları görmezden gelmek durumu daha da zorlaştırabilir. Şiddet tanınmalı ve buna maruz kalan partner kendini sorumlu görmemelidir. Unutma, şiddetin gerekçesi yoktur!
 • Bazı şiddet davranışları toplumsal roller nedeniyle şiddet olarak değerlendirilmeyip sevgi göstergesi olarak algılanmaktadır. Kıskançlık ve kısıtlamalar da şiddet davranışıdır. Şiddeti olağanlaştırma ve fark et!
 • Şiddet gösteren partner bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorsa, onu değiştirmeye çalışmadan ilişkiden uzaklaşılmalıdır. Kendini koru ve ilişkiyi bırak!
 • Güvenilen biriyle konunun paylaşılması ve destek alınması sorunun çözümü için en önemli adımlardan biridir. Yaşadıklarını paylaşırsan güçlenirsin!
 • Fiziksel şiddete maruz kalınıyorsa; Polis (155), Alo 183 (Sosyal Destek Hattı) ve Mor Çatı gibi dayanışma merkezlerinden destek alınabilir.

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Baldan, G. A., & Nalan, A. K. I. Ş. (2017). Flört şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi43(1), 41-44.
 2. Fidan, F., & Yeşil, Y. (2018). Nedenleri ve sonuçları itibariyle flört şiddeti. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi4(01), 16-24.
 3. Koçak, Y. Ç., & Can, H. Ö. (2019). Flört Şiddeti: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi. Turkiye Klinikleri Obstetric-Women’s Health and Diseases Nursing-Special Topics5(3), 43-53.
 4. Türk, B., Hamzaoğlu, N., ve Yayak, A. (2020). Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences17(1), 73-81.
 5. https://www.ntv.com.tr/saglik/flort-siddeti-evlilikte-fiziksel-siddete-donusur,lG1a383PR0ieDaNZqTsw4A
 6. https://morcati.org.tr/flort-siddeti/
 7. http://bianet.org/bianet/kadin/171508-flort-siddeti-nedir

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu