ÖnerilerPsikolojik Rahatsızlıklar

İnternet Bağımlılığı ve 11 Tedavi Protokolü

Artık hepimiz, dev bir beyindeki nöronlar gibi internete bağlıyız.

Stephen Hawking

Bağımlılık denilince birçok kişinin aklına madde bağımlılığı geliyor. Ancak davranışsal bağımlılıklar denilen alışveriş, kumar ve teknoloji bağımlılığı da artık madde bağımlılığı gibi sayılmaktadır (4*). İnternet veya sosyal medya bağımlılığı günümüz insanının ortak problemleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Sosyal medyada vaktimizin çoğunu geçiriyor, saatlerimizi harcıyoruz ve kimi zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar gençliği tehdit eden bu davranış bağımlılığı artık orta yaşa, hatta yaşlı grubundaki insanlara kadar sıçramış durumda.

İlk başlarda bilgiye ulaşma açısından önemli kabul edilen internet, yaygınlaşma ile birlikte çok farklı kullanım alanlarının oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu kullanım alanlarından birisi olan sosyal medya da 2000’li yılların başında hayatımıza girmeye başlamıştır. Çok kısa sürede vazgeçilmez bir parçamız olmuştur. Bununla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Yapılan bir araştırmada, sosyal medyada çok fazla vakit geçiren kişilerde az ve kalitesiz uyku düzeni, beynin fazla yorulması, sosyal medyadan uzak kalamama ve ulaşılınca da çok uzun süre vakit geçirme problemleri yaşandığını belirtmektedir (3*).

Sosyal medya denilince akla daha çok gençler ve gençlerin problemleri gelmektedir ancak orta yaş grubundaki insanlarda da artık bu bağımlılık dikkate değer düzeye ulaşmıştır. Orta yaşlı bireyleri inceleyen bir araştırmanın sonuçlarına göre orta yaş grubundaki bireylerin sosyal medyayı sığınılacak bir liman olarak gördükleri, çok uzun süre vakit geçirdikleri, bunun sonucunda da göz ağrıları, kalp ve şeker hastalıkları, uykusuzluk vb. sorunların oluştuğu söylenmiştir (5*).

Ergenlerde sosyal medya bağımlılığına ilişkin yapılan bir araştırma sonucuna göre gençlerde problemli bir internet kullanımı olduğu gözlenmiştir. İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri arasında bir bağ olduğunu söyleyen araştırmacıya göre; nevrotik özelliğe sahip bireylerde yalnızlıktan kurtulmak ve diğer insanlarla iletişime geçmek amacıyla internet kullanımına daha fazla yöneldikleri anlatılmaktadır. Bu yönelimle birlikte psikolojik sorunlar oluşmakta, bunlar da sırasıyla şunlar olmaktadır: Psikotik bozukluklar, paranoid düşünceler, fobik anksiyete, öfke-düşmanlık duyguları (1*).

İnternet Bağımlılığının Tedavisi Var Mı?

Birçok kişi internette çok uzun süre geçirmesinden şikayetçi olmaktadır ve çareyi yine internette aramaktadır. Bu bağımlılıktan kurtulmak için bilişsel davranışçı terapiler bulunmaktadır. Davis (2001) internet bağımlılığı için 11 haftalık olan tedavi protokolü önermiştir, şu önerileri ve kazanımları hedeflemiştir (2*):

 1. Kişinin internetten uzak kalıp kalamadığının tespit edilmesi,
 2. Bilgisayarın diğer bireylerin bulunduğu yere taşınması,
 3. Danışanın diğer kişilerle beraber internete bağlanması, internete bağlanma zamanını değiştirmesi, internet defteri oluşturması, kişisel kullanımına son vermesi,
 4. İnternet ile ilgili problemleri olduğunu arkadaşları ve yakınlarından saklamaması,
 5. Spor aktivitelerine katılması,
 6. İnternet tatilleri verilmesi,
 7. Otomatik düşüncelerin irdelenmesi,
 8. Gevşeme egzersizleri,
 9. İnternete bağlanma sırasında hissedilenlerin not edilmesi,
 10. Yeni sosyal becerilerin kazandırılması.

Kaynaklar

 1. Bilgin, M. (2018). Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik bozukluklar arasındaki ilişki. The Journal of International Scientific Researches, 3(3).
 2. Erden, S., ve Hatun, O. (2015). İnternet bağımlılığı ile başa çıkmada bilişsel davranışçı yaklaşımın kullanılması: bir olgu sunumu. The Turkish Journal on Addictions, 2(1): 53-83.
 3. Tutgun-İnal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma(Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul).
 4. Uzun, Ö., Yıldırım, V., ve Uzun, E. (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek ilişkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(3): 142-147.
 5. Ünlü, F. (2018). Orta yaş üstü bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve sosyal izolasyon. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 161-172.

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu