Analiz

Küçük Prens Kitap Analizi — Bölüm 2

Serinin ikinci bölümünden merhabalar! Bir önceki bölümde bahsettiğimiz aşamaları incelemeden önce bahsetmek istediğimiz iki konu var. Bunlardan ilki Küçük Prens’in çocuk kitabı olmadığıdır. İkinci ise yazarın kendi hayatıyla ilgili birkaç bilgi içermesidir. Kendisinin uçaklara çok küçük yaştan beri ilgisinin olduğunu ama hep ailesinin isteği doğrultusunda kendi isteklerini kenara bırakıp farklı işlere yöneldiğini görüyoruz. O yüzden kahramanın aslında anlatıcı yani yazarımız olduğunu unutmadan aşamaları iyice anlamlandırmanız mümkün olacaktır.

Yola Çıkış

Kahramanın yaşadığı yerde bir kaos olur ve bu kaosun giderilmesi gerekir. Psikanalitik açıdan bu aşama ben bilincinin gelişmeye başlamasına denk gelir. Kahramanın Küçük Prens’in sesini duymasıyla her şey başlar. Kitapta kahraman ve Küçük Prens’in konuşmalarından da fark edeceğimiz üzere kahramanın yaşam ufku genişler, eski değerleri ve idealleri, duygusal kalıpları yetersiz kalır. Kahraman, Küçük Prens’ten aldığı çağrı ile yeniden resim yapmaya başlar ve resim yapması çocukluğunda yetişkinler tarafından engellenmiştir. Yeniden resim yapmaya başladığında kahramanın zihninde ruhsal anlamda sorun teşkil eden bir durum sona erer. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz bitirilmemiş işlerde tam olarak bunu aktarmaya çalışıyorduk.

Küçük Prens’ten yardım alan kahraman artık yeni bir dünyanın kapısındadır. Hikaye çölde geçiyor olsa da aslında çölün burada temsil ettiği bilinç dışı içeriğin yansıtılabileceği serbest bir bölgedir.

Kendine ait gezegeni olan Küçük Prens hakkında bilgi alan kahraman ruhsal benlik yapısının temelinin yaşandığı alana da girmiş olur. Aralarında kurulan dostlukla sürekli sorular soran Küçük Prens aslında kahramanın erginlenme evresine girmesi için zemin hazırlayıcıdır.

Küçük Prens’in gezegenin boyutunun küçüklüğünü bilinç dışında zaman ve mekan kavramlarının farklı boyutlarda olması ile ilişkilendirebiliriz.

“Burnunun doğrultusunda bile gitse, kimse fazla uzaklaşamaz orada…”

Sınavlar Yolu

Bu aşamada Küçük Prens soruları ile kahramanın kendi üzerine düşünmesini sağlar. Kahramanın zaman içerisinde yitirdiği masum duygular hatırlanır ve bu iç çatışmalar yüzleşme anlamı taşımaktadır. Küçük Prens’in ziyaret ettiği gezegenler de edinilen tecrübeler kahramanın verdiği sınavlara denk gelir. Kahraman onu ciddiyete, resimden uzağa sürükleyen büyüklerle yüzleşmek zorundadır. Gezegenlerde karşılaştığı kişilere yapılan eleştiri yetişkinlere yapılan eleştiridir, istemediği birine dönüşmesine sebep olan yetişkinler dememiz daha doğru olacaktır. Nadiren gözümüze çarpan olumlu çıkarımlarda yok değildir.

Küçük Prens’in gezegenindeki çiçek bize dişil özellikler sergiler ve masallarda, mitolojilerde rastladığımız Tanrıça figürüdür bu. Çiçek aslında olumsuz davranışlarda bulunmasına rağmen Küçük Prens ona hayrandır yine de onu dinlememesi gerektiğini düşündüğü için veda eder ve yola çıkar.

Dönüş

Bu evre yaşam döngüsü bakımından yeniden dirilişi temsil ederken psikanalitik açıdan üst ben‘e ulaşmaya denk düşer. Küçük Prens’in dönmesi aslında kahramanın dönüşüdür. Kitapta Küçük Prens sembolik bir ölüm yaşar. Küçük Prens kahramanın benlik yapılarından biri ve aynı zamanda bilinç dışının yardımcı figürüdür. Bu durum onun kolektif olmasını sağlar ve her okuyan kendinden bir parça bulabilir. Sembolik ölümle beraber arketipsel açıdan bilinç dışının yardımcı figürü olan Küçük Prens işlevini yerine getirmiştir. Kahramanın ruhsal anlamda dönüşü için artık bir engeli kalmamıştır. Kahraman erginleşmiş, benlik — kendilik dengesini kurmuştur. Bilinç dışının yardımcı figürü ile çocukluk dönemi yaralarının etkisini atlatmıştır. Yani bitirilmemiş işler halledilmiştir.

Sonuç olarak giden ve dönen kahraman artık yeni bir kişidir, Küçük Prens’te gökteki yıldızlardan birindedir. Gök, özgürlüğü çağrıştıran doğa unsurlarından biridir. Bitirilmemiş işlerinin yükünden kurtulan kahraman göğe baktığında özgürlük duygusunu hisseder olmuştur.

Umarım Küçük Prens’e artık çok daha farklı bir gözle bakıyorsunuzdur. Tüm bu bilgilerden sonra aslında çocuk kitabı diye piyasada gördüğümüz bu kitabın çok daha derin anlamlar taşıdığının farkında olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu serimizin bir sonraki kitap incelemesi “Kırmızı Pazartesi” olacaktır. Eğer okumadıysanız bir an önce okumanızı öneririz.


Kaynakça:

  1. Antoine De Saint-Exupery’nin Küçük Prens Öyküsünde Yolculuk Aşama/Arketipi, Hasan İlkay Al
  2. http://zfwt.org/index.php/ZfWT/article/view/908/908

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu