Gelişim Psikolojisi

Oyunun Çocuk Gelişimine Faydaları

Boş zamanları doldurma çocuğu oyalama aracı olarak kullanılsa da, temel gereksinimler kadar önemli olan oyun çocuğun hayatında büyük önem taşır. Bir tek çocuklar için değil aynı zamanda ebeveynler ile olan iletişimlerinde de oyun çok güzel bir araçtır. Oyun aynı zamanda bir eğitim aracı olarak kullanılsa da çoğu zaman bir eğitim yöntemidir. Sevgiden sonra en önemli ruhsal ihtiyaç oyundur. Gerçek hayatta açığa çıkarmaktan kaçınılan her şey oyun yoluyla rahatlıkla gün yüzüne çıkarılabilir. Oyun için yapılan birçok tanım vardır.

Oyun Nedir?

Piaget’e göre oyun, bir uyumdur. Aslında çocuklar uyumu dahi oyun içinde çok daha iyi öğrenir.

Gross’a göre, oyun bir pratiktir. Gross davranış biçimlerinin oyun yoluyla öğrenildiğini savunur.

Caillois’e göre oyun, kurallara göre belirli zaman ve süre içerisinde yapılan gönüllü bir hareket veya faaliyettir.

Montaigne oyunun en gerçek uğraş olduğunu tanımlamış ve çocuğun işi olarak nitelendirmiştir.

Lazarus oyunu, hedefi olmayan mutluluk getiren bir aktivite olarak nitelendirmiştir.

Yapılan tüm tanımlar bizlere oyunun hafife alınmaması gereken büyük bir ciddiyet ile bakmamız ve hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin bir öğrenme süreci olduğunu gösteriyor.  Her ne kadar çocuk için bir öğrenme süreci desek de bu öğrenme süreci içinde ebeveynlerinde birçok şeye farklı baktıkları ve yeni bilgiler ile tanıştığı inkar edilemez bir gerçektir.

Oyunun bedensel olarak;

Kasların gelişimine, kan dolaşımına, vücudun terleyerek zehirli atıkları dışarı atmasına, güce , hıza, esnekliğe, refleks hareketlere, el-göz koordinasyonuna, denge ve uyum açısından birçok bedensel faaliyetlere katkısı vardır.

Oyunla sosyal ve duygusal olarak;

Duygusal tepkileri, benmerkezcil dönemden kurtulmayı, arkadaş edinmeyi, özgüveni, paylaşmayı, cinsel kimliğini, duyguları kontrol etmeyi, iletişim kurmayı, saygı göstermeyi, kendi hak ve özgürlüklerini ve iş birliği yapmayı öğrenir.

Oyunla zihinsel olarak;

Keşfetmeyi, mantık yürütmeyi, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, seçim yapmayı, sınıflandırmayı, sıralamayı, problem çözmeyi, zaman ve mekan kavramını, kendini bir amaca yöneltmeyi, algılamayı, özdeşim kurmayı, renk, şekil, hacim gibi bir çok kavramı öğrenir.

Oyunla dil gelişimi olarak;

Düzgün cümle kurmayı, sesleri ve tonlamaları, kelime hazinesini, söylenilenleri çabuk anlamayı ve ifade etmeyi öğrenir.

Özet: Oyun’un 10 Faydası

Tüm bu uzun açıklamalara rağmen kısacık bir 10 madde görmek isteyenler içinde oyunun çocuğun hayatına dair 10 katkısı;

1. Geleceğe hazır olmayı

2. Kendini tanımayı

3. Yolda kalınca çözüm bulmayı

4. Özür dilemeyi ve affetmeyi

5. Simidinin yarısını paylaşmayı

6. Gözlerinin içine bakmayı

7. Hayal kurmayı

8. Keşfetmeyi

9. Seni seviyorum demeyi

10. Oyun, bir insan da görmek istediğimiz tüm insancıl davranışları öğrenmeyi öğretir.

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu