Spor Psikolojisi

Sporun Psikolojik Açıdan Önemi

Günlük yaşam içerisinde insanlar gerek yaşam şartları gerekse iş yaşamı derken çok fazla sıkıntıya, strese maruz kalıyor. Bu da insanların ruhen veya psikolojik olarak kendini yorgun hissetmesine sebep olabiliyor. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için spor yapmak insanlar için bir alternatif olabilir. Spor hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak birçok yararı olan bir aktivitedir.

Sporun vücudun sistemleri üzerinde yarattığı etkiler açısından spor nitelikleri

– Hareket sistemlerinde; hareket ve esneklik

– Sinir sisteminde; çabukluk, çeviklik, refleks, denge ve sürat

– Kalp dolaşım sistemlerinde; devamlılık

İlgili Makaleler

– Zihin sisteminde; karar verme ve reaksiyon

-Morfolojide; estetik ve fiziki mükemmellik

Öte yandan spor fiziksel performansın ötesinde çok daha fazla şeyi ifade etmektedir. Spor yoluyla birey;
  • Grubun bir parçası olmayı
  • Yüksek etik değerleri geliştirmeyi
  • Kendini kabul edilebilir bir şekilde ide etmeyi öğrenir
  • Hemen hemen tüm potansiyellerine erişilmiş olur
  • Özkontrol ve özyönetim düzeyini arttırır
  • Rekabet duygusunu geliştirir
  • Üretkenliğini arttırır
  • Kendi vücudunu tanır ve kontrol etmeyi öğrenir

Ve daha sayamayacağımız birçok faydası vardır sporun.

Önemi

Ayrıca spor toplumsal yaşamın da ayrılmaz bir parçasıdır. Kişiler spor yoluyla bir gruba üye olarak veya bir takımı destekleyerek içinde bulunduğu yalnızlık durumundan kurtulabilir. Bir spor takımını destekleyerek onunla bütünleşir, yalnızken gösteremediği coşku ve ya hüznü spor alanlarında gösterebilir hatta bastırılmış duyguların dışarıya atılması, yani bireylerin deşarj olmasına yol açan spor alanları, psikiyatristlerce tedavi alanı olarak görülmüştür.

Yetişkinler kadar çocuklarımızın da spora yönlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Çocuklarımız bir sınavdan çıkıp başka sınava koşuşturuyor fakat her şey sınav olmadığı gibi çocuklarımızın beden sağlığını unutmuş oluyoruz. Oysa erken yaşta spor yapma alışkanlığının kazandırılması çocuklarımızın aktivitesiz ve durağan bir yaşamın bir sonucu olan obezite olmasına yol açıyor. Spor, büyüme çağında olan çocuklar için kas-kemik gelişimi açısından olumlu bir destek demektir. Bunlara ek olarak, çocuğun sosyalleşmesine yardımcı oluyor ve özgüvenini arttırıyor. Her spor dalının içinde bulundurduğu kurallar, aslında çocuğun disiplin kazanmasına yardımcı olur. Antreman yapmak, zamanında oyuna başlamak, kurallara uymak, koçla, takım arkadaşıyla beraber çalışmak, belli bir hedefe yönelme gibi durumlar çocuğunuzun psikososyal gelişimini önemli düzeyde etkileyecektir.

Çocuğa uygun sporu seçmek, gelişimi açısından büyük önem taşır. Burada ailelerin çocukları için yapabilecekleri şeylerden en önemlisi; çocuğunuzun yaparken başarısızlığa düştüğü aktiviteler üzerine değil, tam tersi, yaparken başarılı olduğu aktiviteler üzerine yoğunlaşmaktır. Çocuğunuz belki iyi bir şekilde yüzemeyebilir, fakat bunun aksine iyi basketbol oynayabilir. Çocuğun yeteneği, isteği ve rızası göz önünde tutulmaz ise çocuk bir süre sonra aktiviteden kaçınmaya başlayacaktır.

Bazı çocuklar, spor aktivitelerine katılmakta isteksiz davranabilirler. Çünkü hata yapıp başarısız olmaktan korkarlar. Bu durumda çocuğu teşvik edin, destekleyin, onu asla yargılamayın, zorlamayın.

 


Yararlanılan Kaynaklar:

Yılmaz, M. (2017). Lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin özkontrol ve özyönetim düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Türkel, Ç. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi İle Sosyal Uyum Ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

http://www.rehberogretmen.biz/sporun-insan-psikolojisi-uzerindeki-etkileri.htm – rehberogretmen.biz, Sporun İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri. 28 Ocak 2018


 

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu