Araştırmalar

Yoga ve Stres Yönetimi

Yoga nedir? Stres nedir? Stresin olumlu olumsuz etkileri nasıldır? Yoga ve stres ilişkisi nasıl olmaktadır?

Yoga Nedir?

Pandemi dönemiyle hayatımızda daha fazla yer edinen ve uygulaması gittikçe yaygınlaşan yoga, beş bin yıllık bir geleneğe sahiptir. Yoga, zihinsel ve bedensel egzersizleri düzenli pratiklerle destekleyerek bireysel ruh ile evrensel ruhu birleştirmektir. Yoga kelimesi hintçe yaşama sanatı anlamına da gelmektedir. Yoga bireylerin zihinlerini, maneviyatını ve bedenini bir araya getiren bir ritüeldir. Zihin ve beden durumu birlikte işler zihnimiz rahatlıyorsa, vücudumuzdaki kaslar da gevşer ve bu sayede bedenimiz de rahatlar. Patanjali, yogayı insanın fiziksel ve ruhsal yapısını denetlemek suretiyle en iyiye ulaşmayı sağlayan yöntemsel bir çaba olduğunu dile getirmiştir. Hinduizm’e ait eski yazılarda yoga, acıdan kurtulmanın yolu olarak gösterilmiştir. Geçmişten günümüze yoganın hedefi coğrafyalarda farklılıklar gösterse bile asıl hedefi, bireyin ruhsal özgürlüğüne kavuşmasıdır.

Yoga, kim olduğunuz gerçeğini deneyimlemek için dinginliğe girmenin bir yoludur.Erich Schiffman

Stres Nedir?

Stres, kelimesinin kökeni latince “Estrictia”, eski Fransızca’da ise “Estrece” kelimelerinden gelmektedir. Stres, bireyin fiziksel ve sosyal çevresindeki rahatsız edici koşullar kaynaklı, bedensel ve psikolojik sınırları aşacak şekilde harcadığı gayrettir. Stres, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Farkında olsak veya olmasak bile gün içerisinde yoğun bir şekilde strese maruz kalabiliyoruz, yaşanan her değişiklik bireylerde stres yol açmaktadır. Stresin bireyler üzerinde etkisi bulunmaktadır bu sebepten dolayı davranışları ve ilişkileri yönlendirmektedir. Stres yaratan faktörler 3 ana başlık etrafında toplanmıştır bunlar ise bireysel, çevresel ve örgütseldir. Her şeyin bir sonucu olduğu gibi stresin de sonuçları bulunmaktadır. Stres vücut kimyasında bazı bozulmalara yol açarak fizyolojik değişikliklerle karşımıza çıkabilir; psikolojik olarak, kaygı, korku, uyku bozuklukları ve depresyon şeklinde karşımıza çıkabilir. Sosyal açıdan bireylerin, iş, arkadaşlık ve aile yaşantılarını zedeleyebilmektedir. Örgütsel anlamda ise, devamsızlık, iş kazaları, performans düşüklüğü ve yabancılaşmaya yol açmaktadır.

Yoga ve Stres Yönetimi

Yoga, fiziksel, ruhsal ve zihinsel iyi oluşu arttırmayı, kaygı ve stres gibi olumsuz duygulanımların azalmasını ve bireyin sağlığını korumasını amaçlar. Yoga, asana diye nitelendirilen fiziksel hareketler ve pranayama denilen özel nefes teknikleri ile konsantrasyon sağlayarak stres seviyesini düşürmektedir. Nefes teknikleri, bireylere farkındalık ve odaklanmayı sürdürmeyi sağlayarak uzun süreli kılmayı hedefler. Stresliyken kolay bir şekilde gevşeyemeyiz ve nefes almamız sığ ve kesiktir. Gevşeyebilmek için doğru nefes alıp vermek çok önemlidir, stresi azaltmak için de oksijene ihtiyaç vardır. Bu sebepler doğrultusunda yoga yaparken düzenli uygulanan nefes teknikleri doğru, yavaş ve derin nefes almayı sağlatmaktadır.

Nefes egzersizleriyle birlikte, beyne giden oksijen miktarı artmaktadır böylelikle zihnimiz rahatlar ve sinir sistemimiz güçlenir. Stresin hüküm sürdüğü omuz, boyun ve baş bölgesinde bir rahatlama meydana gelir, kan basıncı düşer nabız daha az atar ve kalbin üzerindeki yük azalır. Nefesin dengelenmesi ve farkına varılmasıyla birlikte asana diye adlandırılan duruşlara geçilir, nefes akışıyla birlikte duruşlar değişkenlik göstermektedir, bu sayede beden farkındalığı kazandırılır.

Stres yönetiminde kullanılan en yaygın yöntem nefes kontrolüdür, buna ek olarak fiziksel egzersizlerde stresi yatıştırıcı etmenler olarak gösterilir. Yoganın özünü ise nefes oluşturmaktadır, yavaş ve derin nefes akışındayken yapılan fiziksel hareketler(asanalar) ile gerginliğin giderilmesini hedefler. Yogayla birlikte insan kendi benliğini tanımayı ve dengede tutmasını öğrenir. Asanalar ve nefes akışındayken birey farkındalık kazanır, aklını sakinleştirmeyi öğrenir.


Kaynakça

  • Duyan, E.C. (2007). İş tatmininde yoganın etkileri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1),25-34.
  • Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109.

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu