Kişisel GelişimÖneriler

Zaman Kaybı Yaşayanlar için İki Yöntem

Vaktim çok az ve zamanım hiç yok diyenler için oluşturulmuş bir içeriktir. Verimlilik, zaman yönetimi ve üretkenliği konu alır.

Verimliliği Artırmada 80/20

Sonuçların %80’ini eylemlerin %20’si oluşturur. Bu kural ilk olarak ekonomide gözlenmiştir. İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto, İtalya topraklarının %80’inin ülke nüfusunun %20’sine ait olduğunu fark etmiştir. Daha sonrasında bulduğu bu oranı başka alanlarda da gözlemlemiştir. Bakılan her yerde “dengesizlik” diyebileceğimiz bu kuralın geçerli olduğunu söylemiştir.

Pareto ilkesi; bize zaman kaybettiren faktörleri analiz etmemizi ve bunları azaltarak veya yok ederek yaptığımız işlerdeki verimimizi artırmada araç olarak kullanılabilir. Bu ilke, sahip olacaklarımızın büyük çoğunluğunun, gün içindeki “az ama öz” eylemlerden ileri geleceğini savunur. Hayattaki birçok şey eşit olarak dağıtılmamıştır. Bu eşitsizlik kontrol altına alınmazsa bizi zaman kaybedeceğimiz faaliyetler yapmaya dolayısıyla verimli olmayan sonuçlara götürür. Bu durum Azalan Verimler Kanunu olarak da bilinir. 80/20 kuralı, verimli olmayan aktiviteleri azaltarak ya da onların yerine başka şeyler yapmaya odaklanarak, genel verimliliğimizin artmasını sağlayacağımızı belirtir[1].

Zaman zaman gün içerisinde yapmamız gerekenleri yetiştiremediğimizi ne kadar erken kalkarsak kalkalım hiçbir şeye vaktimizin kalmadığını ve keşke daha fazla vaktimizin olma imkanı olsa diye düşünürüz. Bu noktada zaman kaybını kontrol etmek ve bununla başa çıkmak için pareto kuralını uygulamak istiyorsanız kendinize karşı dürüst olmanızın yanında kendinize zaman kaybettiren şeyleri, nedenlerini ve daha verimli sonuç elde etmek için bunun gerekli olup olmadığını belirlemek gerekmektedir[1].

Pek çok insanın, diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak, öne geçtiğini gözlemledim.

Henry Ford

80/20 Kuralına şunlar örnek olarak gösterilebilir; Problemlerin %80’i, sunulan hizmetin ve ürünün %20’sinden kaynaklanır. Bir öğrencinin başarısının %80’inin kaynağı, çabalarının %20’sinden gelir. Vaktimizin %80’ini daha önceden bildiğimiz insanların %20’si ile geçiririz. Problemlerin %20’sini çözersek kötüye gidişin %80’ini engelleyebiliriz.

80/20 Kuralı’nın Uygulama Bulduğu Başlıca Alanlar

Her alanda verimi artırmak için Pareto İlkesinden yararlanabiliriz. Başlıca uygulama bulduğu alanlar;

Kütüphanecilik alanında; belirli konulardaki dergilerin ve yayınlandıkları makalelerin yüzdelik oranları analiz edilerek halihazırdaki konu hakkında yazılan makalelerin %80’ini içeren en verimli dergilerin tespiti yapılabilir.

Bilim politikası incelemelerinde; bu alanda yazı yazmış olan yazarlar verimlilik bakımından değerlendirilebilir. Ayrıca en çok yazı yazan yani yazıların %80’ini yazmış olan yazarlar tespit edilebilir.

Ekonometri alanında; Bir ülkenin gelirinin %80’ini, ülkenin ekonomik zenginliği ile ilişkisi bakımından incelenmesinde kullanılabilir[2].

Taşımacılık, tedarik işlemleri; alanında zaman yönetimi açısından önemlidir.

Bilgisayar, mühendislik; alanlarında yapılanların amaca yönelik ve etkin biçimde kullanımında yararlanılır.

10/90 Kuralı

Hayatımızın sadece %10’u bizim kontrol edemediğimiz olaylardan oluşur. Kalan %90 ise bu %10’a verdiğimiz tepkilerdir. Kontrol edemediğimiz kısıma hayatımızı yönetme yetkisi vermek, mutsuz olmaya yol açmaktadır. Örneğin; sabah otobüsü kaçıran bir kişi bütün güne daha kötü şeylerle karşılaşacağını düşünürse olaylar sarpa sarmaya devam edecektir fakat çözüm odaklı olarak taksiye binmeyi tercih etmesi gibi yollarla %10’un %90’ı ele geçirmesine izin vermeyebilir. Elinde olmayan herhangi bir durum karşısında nasıl davranacağı, insanın hayatında büyük fark yaratır.

Düşüncelerinizi değiştirirseniz, kaderinizi değiştirirsiniz.

Joseph Murphy

Üretkenliği Artırmada 10/90 Kuralı

Yapılacak işe başlamadan önce zamanın %10’unu plan yapmak için kullanırsak, %90 oranında zamandan tasarruf edebiliriz. Böylece daha az zaman ile daha fazla iş yapabilme fırsatı bulabiliriz. -Günlük plan yaparak günümüzü kontrol edebiliriz. -Yapmamız gerekenleri önceden bir kağıda yazıp öncelik sıralamasına göre listeleyerek bilinçaltımızın bu konuda çalışmasını sağlayabiliriz. -Ön çalışmalar yaparak işi yapma gerekliliğimizi net biçimde görme imkanı bulabiliriz[4].

Yaşamda bir anda olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumlarda bu kuralı hatırlayarak olumsuzlukların günün %90’ını ele geçirmesine fırsat vermeme gücüne sahip olmak çok önemlidir. Özellikle günümüzde yargılama, eleştirme, hakaret gibi psikolojik şiddete maruz kalınma ihtimali çok yüksektir. Başkalarının düşüncelerini denetleyemiyorsak, günümüzü mahvetmelerine neden izin verelim? Hata yaptığımızda hatta bir hatayı birçok kez yaptığımızda kendimizi cezalandırmak yerine kendimize hoşgörü göstererek tekrar deneme yoluna gitmemiz hayatımızda olumlu değişiklikler yaratacaktır[5].


Kaynakça:

  1. Pareto Kuralı Nedir?. Erişim adresi: https://www.avv.com.tr/perato_ilkesi/
  2. Yılmaz, M. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19(3), 308-320.
  3. Pareto İlkesi Nedir?. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Pareto_ilkesi
  4. 10/90 Kuralı Nedir?. Erişim adresi: https://livetobloom.com/10-90-kurali-ile-hayatinizin-kontrolunu-elinize-alin/
  5. 10/90 Kuralı Nedir?. Erişim adresi: https://www.webtekno.com/psikolojide-gecerliligi-olan-ve-muhakkak-uygulamaniz-gereken-90-10-kurali-h46572.html
  6. Resim Nile tarafından Pixabay‘a yüklendi

Okuduğunuz içerik sevgiyle oluşturulmuştur ❤️

Başa dön tuşu